Seminár v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Informácie o udalosti

Seminár v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Seminár v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Dátum a čas začiatku:25. sep. 2017 - 8:00
Dátum a čas konca:25. sep. 2017 - 16:30
Kontaktná osoba:Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
E-mail:lujza.urbancova@umb.sk
WWW:www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-komunikacie/slovenska-jazykovedna-spolocnost/

Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici

a Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB

pozývajú kolegyne a kolegov, študentky a študentov fakulty a univerzity

na prvé stretnutie v akademickom roku 2017/18 dňa 5. októbra 2017.