Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Študentská konferencia a workshop v rámci projektu PERSPECTIVES OF V4 TRANSLATION STUDIES

PERSPECTIVES OF V4 TRANSLATION STUDIES
 
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela (v zastúpení Katedry slovenského jazyka a komunikácie a Katedry slovanských jazykov) sa v pozícii partnera Filozofickej fakulty Karlovej univerzity podieľa na riešení projektu podporovaného Vyšehradským fondom. Do projektu sú zapojené aj pracoviská z Poľska a Maďarska, Fakulta moderných jazykov Varšavskej univerzity a Filozofická fakulta ELTE v Budapešti. Zodpovednou riešiteľkou projektu za FF UMB je PhDr. Anita Huťková, PhD.

V rámci projektových aktivít budú poslucháčky prvého a druhého ročníka bakalárskeho štúdia  v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo prezentovať vlastné preklady do slovenského jazyka. Katedru slovenského jazyka a komunikácie budú zastupovať študentky Karolína Šikúrová a Aneta Nagyová.

Prvý workshop a študentská konferencia sa uskutočnia v dňoch 10. - 12.11.2019 na pôde Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.
Viac informácií na stránke projektu: https://sites2.ff.cuni.cz/v4translation/