Študentské tútorstvo – informačná pomoc pri organizácii študijných povinností na vysokej škole

Milé študentky, milí študenti,

väčšina z Vás prichádza študovať na našu univerzitu bez praktických skúseností v oblasti organizácie študentského života na vysokej škole. V aktuálnom akademickom roku sa pri poznávaní podmienok a pravidiel vysokoškolského štúdia môžete obracať (okrem študijných poradcov a poradkýň) aj na študentské tútorky, ktoré sú študentkami vyšších ročníkov a majú už dostatok skúseností s priebehom štúdia na našej univerzite. Ak máte otázky súvisiace so študentským životom, s právami a povinnosťami študentstva, s objasňovaním princípov kreditového štúdia, s výberom predmetov, s prípravou na skúšky, s procesom odovzdávania záverečných prác a pod., naše tútorky Vám na základe svojich doterajších skúseností rady poradia. Okrem toho im môžete sprostredkúvať rôzne postrehy a podnety, ktoré tútorky prediskutujú s pracovníkmi a pracovníčkami našej katedry. V prípade potreby ich kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo sociálnych sietí. Zoznam študentiek, ktoré prijali funkciu študentských tútoriek v aktuálnom semestri, uvádzam v tabuľke.

 

študijný program

študentská tútorka

kontakt

slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov (Bc.)

Valeriia Pokusa

lera.p05052001@gmail.com

 

Facebook: Valeriia Pokusa

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (Bc., Mgr.)

Bc. Emma Koštialiková

emma.kostialikova@student.umb.sk

 

Facebook: Emma Koštialiková

slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzími jazykmi (Bc.)

Elena Sadkova

elena.sadkova@student.umb.sk

 

 

 

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

študijný poradca