Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka