Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slovenská jazykovedná spoločnosť

Slovenská jazykovedná spoločnosť (SJS) pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied je združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy a fonetiky, prípadne iných príbuzných disciplín. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied. Sídlom spoločnosti je Bratislava. SJS v iných mestách vykonáva svoju činnosť prostredníctvom pobočiek. Pobočka SJS pri JÚĽŠ SAV v Banskej Bystrici vznikla na Katedre slovenského jazyka a literatúry pôvodne samostatnej Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici v 60. rokoch 20. storočia. O jej založenie sa zaslúžili Ján Matejčík a Vincent Blanár. Súčasnou predsedníčkou pobočky je Lujza URBANCOVÁ.

Podujatia pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti v Banskej Bystrici 

Prílohy ku stránke:

 1. 18032019_Pavol Odaloš.pdf(135 KB)
 2. 08112018_Ján Kačala.pdf(188 KB)
 3. 181018_slavnostne zasadnutie.pdf(174 KB)
 4. 24042018_Miloslav Vondráček.pdf(174 KB)
 5. 24042018_Jana M Tušková.pdf(174 KB)
 6. 12042018_Mira Marvanová.pdf(167 KB)
 7. 20022018_Lysakova_Belajeva.pdf(182 KB)
 8. 06122017_Alena Zaborska.pdf(167 KB)
 9. 14112017_Ivor Ripka.pdf(162 KB)
 10. 09112017_Jaromír Krško.pdf(200 KB)
 11. 07112017_Náukobeh slovenčini.pdf(201 KB)
 12. 07112017_Pavol Odalos a Elena Vallova.pdf(202 KB)
 13. 06112017_Katarina Chovancova a Monika Zazrivcova.pdf(197 KB)
 14. 051017_Jaroslav David.pdf(202 KB)
 15. 250917_SNK_Katarína Gajdošová.pdf(243 KB)
 16. 24042017_Jana M Tušková.pdf(171 KB)
 17. 28032017_Alexandra Chomova.pdf(301 KB)
 18. 14122016_Sinisa Habijanec.pdf(192 KB)
 19. 10112016_Lujza Urbancova.pdf(301 KB)
 20. 27102016_O rodovo vyvazenej slovencine.pdf(199 KB)
 21. 17102016_Vladimir Patras.pdf(305 KB)
 22. 03052016_Gabriel Rozai.pdf(286 KB)
 23. 26042016_Jaroslav David.pdf(175 KB)
 24. 07032016_Natalia Kolencikova.pdf(287 KB)
 25. 11112015_Dušan Škvarna.pdf(257 KB)
 26. 09112015_Náukobeh slovenčini.pdf(317 KB)
 27. 04112015_Daniela Konstantinova.pdf(176 KB)
 28. 06102015_Ján Kačala.pdf(281 KB)
 29. 29092015_Náukobeh slovenčini.pdf(375 KB)
 30. 10092015_Jana Tušková.pdf(258 KB)
 31. 27042015_Jana Kesselová.pdf(264 KB)
 32. 15042015_Jaromír Krško.pdf(263 KB)
 33. 31032015_Vladimír Patráš.pdf(264 KB)
 34. 30032015_Eva Minářová.pdf(266 KB)
 35. 12112014_Odaloš-Patráš-Krško-Urbancová.pdf(286 KB)
 36. 11112014_Janka Klincková.pdf(277 KB)
 37. 28102014_Pavol Odaloš.pdf(243 KB)
 38. 01042014_Bartłlomiej Cieśla.pdf(59 KB)
 39. 01122020 Genčiová.pdf(424 KB)