Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka

Informácie o udalosti

Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka

Hostiteľ:KSJL FHV UMB
Dátum a čas začiatku:13. apr. 2010 - 8:00
Dátum a čas konca:13. apr. 2010 - 17:00
Miesto:KSJL FHV UMB
Mesto:Banská Bystrica
WWW:www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-komunikacie/fotogaleria/dynamika-spolocenskych-zmien-a-stratifikacia-narodneho-jazyka-2010.html

Dňa 13. apríla 2010 sa konala medzinárodná vedecká lingvistická konferencia DYNAMIKA SPOLOČENSKÝCH ZMIEN A STRATIFIKÁCIA NÁRODNÉHO JAZYKA, ktorou sa zavŕšilo riešenie projektu VEGA 1/4713/07. Súčasťou otvorenia konferencie bola tiež prezentácia novej knižnej publikácie Jazyk v kontextoch a v textoch od prof. PhDr. Jána Findru, DrSc.