Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka

Dňa 13. apríla 2010 sa konala medzinárodná vedecká lingvistická konferencia DYNAMIKA SPOLOČENSKÝCH ZMIEN A STRATIFIKÁCIA NÁRODNÉHO JAZYKA, ktorou sa zavŕšilo riešenie projektu VEGA 1/4713/07. Súčasťou otvorenia konferencie bola tiež prezentácia novej knižnej publikácie Jazyk v kontextoch a v textoch od prof. PhDr. Jána Findru, DrSc.