Komunikácia v odborných reflexiách

Informácie o udalosti

Komunikácia v odborných reflexiách

Komunikácia v odborných reflexiách

Hostiteľ:Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB
Dátum a čas začiatku:12. sep. 2018 - 0:00
Dátum a čas konca:13. sep. 2018 - 0:00
Miesto:Filozofická fakulta UMB
Mesto:Banská Bystrica
Poplatok:50,- €
Kontaktná osoba:Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
E-mail:10.konferencia@umb.sk