Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére

Informácie o udalosti

Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére

Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére

Dátum a čas začiatku:26. jún. 2017 - 10:00
Dátum a čas konca:28. jún. 2017 - 15:00
Miesto:Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela
Mesto:Banská Bystrica
Poplatok:85,- € (pre doktorandov 70,- €)
Kontaktná osoba:Mgr. Alexandra Chomová, PhD.
E-mail:alexandra.chomova@umb.sk
WWW:www.juls.savba.sk/sok_XX.html