Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie

Informácie o udalosti

Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie

Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie

Hostiteľ:KSJL FHV UMB
Dátum a čas začiatku:23. sep. 2009 - 9:00
Dátum a čas konca:24. sep. 2009 - 14:00
Miesto:Fakulta humanitných vied UMB, Tajovského 51
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:doc. PhDr. Janka Klincková, CSc.
WWW:www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-komunikacie/fotogaleria/odkazy-a-vyzvy-modernej-jazykovej-komunikacie-2009.html