Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie

Informácie o udalosti

Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie

Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie

Hostiteľ:KSJL FHV UMB
Dátum a čas začiatku:6. sep. 2012 - 9:00
Dátum a čas konca:7. sep. 2012 - 14:00
Miesto:Právnická fakulta UMB, Komenského 20
Mesto:Banská Bystrica
Poplatok:70,- €
Kontaktná osoba:Mgr. Anna Gálisová, PhD.
E-mail:8.konferencia.o.komunikacii@gmail.com
WWW:www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-komunikacie/fotogaleria/polarity-paralely-a-prieniky-jazykovej-komunikacie-2012.html

Konferenčné motívy a rokovacie okruhy:

  1. Metodológia v jazyku a komunikácii
  2. Komunikácia, komunikačné sféry a komunikačné situácie
  3. Sociolingvistika a slavistický svet
  4. Jazykové kontakty a translačná komunikácia

Prihlášky prijímame najneskôr do 10. 5. 2012 na e-mailovej adrese 8.konferencia.o.komunikacii@gmail.com – kontaktná osoba: Dr. Anna Gálisová. Konferenčný poplatok 70,- € je určený na vydanie konferenčného zborníka. Poplatok sa uhrádza prostredníctvom bezhotovostného platobného styku.

Ubytovanie, stravovanie a cestovné si hradia účastníci konferencie. Informácie o ubytovacích a stravovacích možnostiach zašleme účastníkom s prijatým príspevkom v ďalšom obežníku.

Na stretnutie s Vami v Banskej Bystrici sa tešia organizátori konferencie:

  • prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
  • doc. PhDr. Jana Klincková, PhD.
  • Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Organizátori si vyhradzujú právo zvážiť ne/prijatie príspevku.