Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie

Konferenčné motívy a rokovacie okruhy:

  1. Metodológia v jazyku a komunikácii
  2. Komunikácia, komunikačné sféry a komunikačné situácie
  3. Sociolingvistika a slavistický svet
  4. Jazykové kontakty a translačná komunikácia

Prihlášky prijímame najneskôr do 10. 5. 2012 na e-mailovej adrese 8.konferencia.o.komunikacii@gmail.com – kontaktná osoba: Dr. Anna Gálisová. Konferenčný poplatok 70,- € je určený na vydanie konferenčného zborníka. Poplatok sa uhrádza prostredníctvom bezhotovostného platobného styku.

Ubytovanie, stravovanie a cestovné si hradia účastníci konferencie. Informácie o ubytovacích a stravovacích možnostiach zašleme účastníkom s prijatým príspevkom v ďalšom obežníku.

Na stretnutie s Vami v Banskej Bystrici sa tešia organizátori konferencie:

Organizátori si vyhradzujú právo zvážiť ne/prijatie príspevku.