Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch

Informácie o udalosti

Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch

Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch

Hostiteľ:Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:5. sep. 2016 - 10:00
Dátum a čas konca:6. sep. 2016 - 16:00
Miesto:Rektorát UMB, Národná 12
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.