XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov

Informácie o udalosti

XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov

XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov

Hostiteľ:Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV
Dátum a čas začiatku:21. nov. 2018 - 0:00
Dátum a čas konca:23. nov. 2018 - 0:00
Miesto:horský hotel Šachtička
Mesto:Banská Bystrica
Poplatok:30,- €
Kontaktná osoba:Mgr. Gabriel Rožai, PhD.
E-mail:kolokvium2018@umb.sk

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na

XXVII. KOLOKVIUM MLADÝCH JAZYKOVEDCOV,

ktoré sa uskutoční 21. – 23. novembra 2018 v konferenčných priestoroch horského hotela Šachtička v Banskej Bystrici. 

Slovak Linguistic Society at Ľ. Štúr Institute of Linguistics of the SAS, Ľ. Štúr Institute of Linguistics of the Slovak Academy of Sciences, Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Arts, Department of Slovak Language and Communication invite you to the

27th COLLOQUIUM OF YOUNG LINGUISTS

which will take place on 21-23 November 2018 in the conference facilities of Hotel Šachtička in Banská Bystrica.