Príprava interaktívneho prostredia Krajina Hláskovo na podporu výučby slovenského jazyka pre deti Slovákov žijúce v zahraničí

Informácie o projekte

Preparation of interactive environment Landscape Hláskovo to support the teaching of Slovak language for Slovaks living abroad

Vyhlasovateľ:

KEGA

Číslo projektu:019UMB-4/2020
Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Gálisová Anna, Mgr., PhD. (za FF UMB)
Koordinátor projektu:Mgr. Zuzana Kováčová, PhD. (PdF UMB)
Zahraničný projekt:nie