Speleonymá v regionálnych a sociokultúrnych súvislostiach

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0735/19
Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Rožai Gabriel, Mgr., PhD.
Spoluriešitelia:2019: Krško Jaromír, prof. Mgr., PhD. (Z); Záborská Alena, Mgr. (D)
2020: Krško Jaromír, prof. Mgr., PhD. (Z)
Zahraničný projekt:nie