Publikácie

Jazykové a literárne hry pre 1. a 2. stupeň základnej školy

Jazykové a literárne hry pre 1. a 2. stupeň základnej školy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zuzana Bariaková - Anna Gálisová - Katarína Vančíková
Vydavateľstvo:Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov
Rok vydania:2013ISBN:978-83-7490-576-3

Jazykové a literárne hry pre 1. a 2. stupeň základnej školy (Upravené a doplnené vydanie)

Komunikácia v odborných reflexiách

Komunikácia v odborných reflexiách (Zborník)

Autor/Kolektív:Janka Klincková, zost.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1573-5

Zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. – 13. 09. 2018 v Banskej Bystrici

Komunikačná zručnosť hovorenia v populácii rómskych žiakov na 1. stupni ZŠ

Komunikačná zručnosť hovorenia v populácii rómskych žiakov na 1. stupni ZŠ (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:GÁLISOVÁ, Anna
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. 211 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0057-1

anotacia

Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie

Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie (Zborník)

Autor/Kolektív:ODALOŠ, Pavol (Editor)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-456-2

Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 13. – 15. septembra 2006 v Banskej Bystrici.

Mladá veda 2009. Humanitné veddy - lingvistika

Mladá veda 2009. Humanitné veddy - lingvistika (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-859-1

anotácia

Regionalizmus - prostriedok komunikácie v škole

Regionalizmus - prostriedok komunikácie v škole (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:LOMENČÍK, Július
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000. 112 s.
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-411-0

anotacia

Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. I. diel

Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. I. diel (Zborník)

Autor/Kolektív:ODALOŠ, Pavol (Editor)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1999ISBN:80-8055-287-8

Materiály z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 11. – 13. septembra 1997 na Donovaloch.

Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. II. diel

Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. II. diel (Zborník)

Autor/Kolektív:ODALOŠ, Pavol (Editor)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1999ISBN:8080552878

Materiály z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 11. – 13. septembra 1997 na Donovaloch.

Rozvoj ľudských zdrojov II.

Rozvoj ľudských zdrojov II. (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:HITKA, Miloš – BLAŠKOVÁ, Martina – VETRÁKOVÁ, Milota – KLINCKOVÁ, Jana – POTKÁNY, Marek – DRÁBEK, Josef – HAJDUKOVÁ, Alexandra
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene
Rok vydania:2013ISBN:978-80-228-2614-3

Rozvoj ľudských zdrojov II. (2013) koncepčne a inovačne nadväzuje na obsah Rozvoj ľudských zdrojov I. (2007), pričom upriamuje pozornosť najmä na nové trendy v tejto oblasti. Komunikačné kompetencie manažéra sa z pohľadu riadenia...

Sociálny kontext onymie.

Sociálny kontext onymie. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Krško Jaromír - Imrichová Mária - Odaloš Pavol
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-195-5

anotácia