Publikácie

Sociolingvistické aspekty elektronicky podmienenej komunikácie = Sociolinguistic Aspects of Electronically Determined Communication

Sociolingvistické aspekty elektronicky podmienenej komunikácie = Sociolinguistic Aspects of Electronically Determined Communication (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:PATRÁŠ, Vladimír
Vydavateľstvo:Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. 297 s.
Rok vydania:2009ISBN:978-80-7248-522-2

anotacia

Studia Slovaca 2004

Studia Slovaca 2004 (Zborník)

Autor/Kolektív:TATÁR, Jozef (Vedecký redaktor a editor)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2004ISBN:8080559481Stiahnuť publikáciu:

Prvý autonómny zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UMB.

Studia Slovaca 2006

Studia Slovaca 2006 (Zborník)

Autor/Kolektív:KOVÁČIK, Ľubomír (Vedecký redaktor a editor)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006ISBN:8080833508Stiahnuť publikáciu:

Druhý zborník vedeckých prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UMB.

Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach

Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach (Zborník)

Autor/Kolektív:PATRÁŠ, Vladimír (Editor)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB
Rok vydania:2004ISBN:80-8055-979-1

Zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 3. a 4. septembra 2003 v Banskej Bystrici.

Synchrónno-diachrónne parametre posesívnosti v slovenčine

Synchrónno-diachrónne parametre posesívnosti v slovenčine (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:CHOMOVÁ, Alexandra
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 278 s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0267-4

anotacia

Štylistika slovenčiny

Štylistika slovenčiny (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:FINDRA, Ján
Vydavateľstvo:Martin : Osveta, 2004. 232 s
Rok vydania:2004ISBN:80-8063-142-5

anotacia

Štylistika slovenčiny v cvičeniach

Štylistika slovenčiny v cvičeniach (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:FINDRA, Ján
Vydavateľstvo:Martin : Osveta, 2005. 192 s.
Rok vydania:2005ISBN:80-8063-194-8

anotacia

VARIA XXVII. Zborník príspevkov

VARIA XXVII. Zborník príspevkov (Zborník)

Autor/Kolektív:Gabriel Rožai - Patrícia Molnárová (eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1631-2Stiahnuť publikáciu:

Zborník príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018)

Verbálna komunikácia z pohľadu lingvist(i)ky

Verbálna komunikácia z pohľadu lingvist(i)ky (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:KLINCKOVÁ, Janka
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2008. 156 s.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-626-9

anotacia