Publikácie

Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. 1. diel

Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. 1. diel (Zborník)

Autor/Kolektív:ODALOŠ, Pavol – PATRÁŠ, Vladimír (Editori)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Pedagogická fakulta
Rok vydania:1991ISBN:80-85162-30-X

Komunikáty z vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 3. – 5.septembra 1991.

Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. 2. diel

Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. 2. diel (Zborník)

Autor/Kolektív:ODALOŠ, Pavol – PATRÁŠ, Vladimír (Editori)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Pedagogická fakulta
Rok vydania:1991ISBN:808516230X

Komunikáty z vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 3. – 5.septembra 1991.

Západoslovanské jazyky v 21. storočí

Západoslovanské jazyky v 21. storočí (Zborník)

Autor/Kolektív:ODALOŠ, Pavol (ed.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. 266 s.
Rok vydania:2005ISBN:80-8083-154-8

zborník