Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka

Informácie o publikácii

Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka

Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka

Autor/Kolektív:Gálisová Anna (eds)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0441-8
Počet strán:160

anotacia