Efektívna komunikácia – predpoklad úspešnosti manažéra

Informácie o publikácii