Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Efektívna komunikácia – predpoklad úspešnosti manažéra