Studia Slovaca 2004

Informácie o publikácii

Studia Slovaca 2004

Studia Slovaca 2004

Autor/Kolektív:TATÁR, Jozef (Vedecký redaktor a editor)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2004
ISBN:8080559481
Počet strán:260
Publikácia na stiahnutie: StudiaSlovaca2004all.pdf (6235 KB)

Prvý autonómny zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UMB.