Studia Slovaca 2006

Informácie o publikácii

Studia Slovaca 2006

Studia Slovaca 2006

Autor/Kolektív:KOVÁČIK, Ľubomír (Vedecký redaktor a editor)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006
ISBN:8080833508
Počet strán:228
Publikácia na stiahnutie: StudiaSlovaka2006all .pdf (3168 KB)

Druhý zborník vedeckých prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UMB.