Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu

Informácie o publikácii

Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu

Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu

Autor/Kolektív:Andrea Goótšová - Alexandra Chomová – Jaromír Krško
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0785-3
Počet strán:550

Monografia Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu nadväzuje na doterajšiu tradíciu prác spracúvajúcich hydronymiu slovenských povodí v rámci projektu Hydronymia Slovaciae. V publikácii sa systematicky analyzuje a spracúva...