Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Terminológia remeselníckej výroby a život Slovákov v Nadlaku. IV. a V. časť