VARIA XXVII. Zborník abstraktov

Informácie o publikácii

VARIA XXVII. Zborník abstraktov

VARIA XXVII. Zborník abstraktov

Autor/Kolektív:Veronika Gondeková – Gariel Rožai (editori)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1437-0
Počet strán:66

Zborník abstraktov príspevkov, z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov približujúci aktuálne teoretické a empirické okruhy domácej i zahraničnej lexikológie, onomastiky, analýzy mediálneho diskurzu, teórie komunikácie, morfológie,...