VARIA XXVII. Zborník príspevkov

Informácie o publikácii

VARIA XXVII. Zborník príspevkov

VARIA XXVII. Zborník príspevkov

Autor/Kolektív:Gabriel Rožai - Patrícia Molnárová (eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019
ISBN:978-80-557-1631-2
Počet strán:220
Publikácia na stiahnutie: VARIA XXVII Zborník príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov.pdf (4581 KB)

Zborník príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018)