Dynamika špecifických sfér komunikácie

Informácie o publikácii

Dynamika špecifických sfér komunikácie

Dynamika špecifických sfér komunikácie

Autor/Kolektív:ODALOŠ, Pavol
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta, 2002. 160 s.
Rok vydania:2002
ISBN:80-8055-631-8

anotacia