Verbálna komunikácia z pohľadu lingvist(i)ky

Informácie o publikácii

Verbálna komunikácia z pohľadu lingvist(i)ky

Verbálna komunikácia z pohľadu lingvist(i)ky

Autor/Kolektív:KLINCKOVÁ, Janka
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2008. 156 s.
Rok vydania:2008
ISBN:978-80-8083-626-9
Počet strán:156

anotacia