Synchrónno-diachrónne parametre posesívnosti v slovenčine

Informácie o publikácii

Synchrónno-diachrónne parametre posesívnosti v slovenčine

Synchrónno-diachrónne parametre posesívnosti v slovenčine

Autor/Kolektív:CHOMOVÁ, Alexandra
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 278 s.
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0267-4
Počet strán:278

anotacia