Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 51 37
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K137

Profesori

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 51 43
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K143
Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 51 37
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K137
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 51 36
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K136

Docenti

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 51 39
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K139
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor ŠVA a pedagogickej praxe

Telefónne číslo:
048 446 51 34
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
K134

Odborní asistenti

Mgr. Anna Gálisová, PhD.

Mgr. Anna Gálisová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS a rozvrhárka

Telefónne číslo:
048 446 51 38
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K138
Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre ERASMUS

Telefónne číslo:
048 446 51 41
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K141
Lujza Urbancová, PhD.

Lujza Urbancová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnosťou

Telefónne číslo:
048 446 51 35, 048 446 74 19
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K135

Výskumní pracovníci

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Výskumný pracovník, postdoktorand

Telefónne číslo:
048 446 51 43
Kancelária:
K143

Nepedagogickí zamestnanci

Patrasova Eva

Patrasova Eva

Sekretárka

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec