Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA 1/4728/07
Doba riešenia:2007 - 2008
Vedúci projektu:Mgr. Alexandra Chomová (rod. Gerlaková)
Spoluriešitelia:doc. Mgr. Jaroslav Krško, PhD.
Mgr. Lenka Garančovská (KSJL FHV UMB)
Zahraničný projekt:nie