Informácie o projekte

Literature in Literary Actions and its Conceptualising Via Key Metaphors of Various Educational Systems

Vyhlasovateľ:

 

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0590/16
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Jančovič Ivan, Doc. PhD.
Spoluriešitelia:Golema Martin, doc. PaedDr. PhD.; Lizoň Martin, Mgr. PhD.; Zemaníková Nadežda, PhDr. PhD.
Zahraničný projekt:nie