Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA č. 1538/95
Doba riešenia:1994 - 1996
Vedúci projektu:PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
Zahraničný projekt:nie