Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA 2/6118/26
Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. (za KSJL FHV UMB)
Koordinátor projektu:PhDr. Eva Jaššová, PhD. (Filozofický ústav SAV)
Zahraničný projekt:nie