Informácie o projekte

Číslo projektu:MŠ SR č. 912/2002
Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
Mgr. Anna Gálisová
Zahraničný projekt:nie