Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy (KSLLV) nadväzuje na literárnovednú činnosť slovakistických pracovísk, ktoré v ostatných desaťročiach pôsobili v banskobystrickom akademickom prostredí. V popredí záujmu členov katedry je slovenská literatúra a popri jej výskume sa venujú všeobecnejším teoretickým a metodologickým problémom literárnej vedy. Tradičný literárnohistorický výklad literatúry rozvíjajú a dopĺňajú prístupmi, reagujúcimi na novšie podnety vlastnej vedeckej disciplíny i príbuzných humanitných vied.