Lexikón sexizmu

Lexikón sexizmu – spolupráca Katedry slovenského jazyka FF UMB  a Bábkového divadla na Rázcestí

Stačí zmeniť slovo a všetko je inak.“ – tak znie motto nového predstavenia Bábkového divadla na Rázcestí, ktoré malo premiéru 28. 3. 2013. Predstavenie bolo vyvrcholením projektu Lexikón sexizmu. Zapojila sa do neho okrem iných aj Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UMB. Študentstvo pod vedením Lujzy Urbancovej, PhD., skúmalo vulgarizmy a sexizmy v rôznych komunikačných situáciách (napr. v spontánnej komunikácii, v slovenských románoch a poviedkach, v dennej tlači či v slovenskom paremiologickom fonde). Úryvky niektorých prác sú uvedené v hre, ďalšie sa stali inšpiráciou pre jej autorku.

Slovo vyslovíme ľahko, neraz si ani neuvedomíme ako. A tiež to, čo spôsobíme. Čo je za ním, na konci? Všetko vyzerá ako hra, smejeme sa, zabávame, nevidíme  zraňujúce stereotypy. Avšak skutočnosť, ktorá nasleduje, už vôbec nie je hrou... Aj to sú myšlienky projektu a novej hry. Spolupráca KSJL s bábkovým divadlom má už niekoľkoročnú tradíciu. Napísať, že jej realizácia je dobrá a prínosná, by bolo málo. Konanie takejto spolupráce má veľký význam – neraz ťažko verbalizovateľný. Patrí sem odborný posun účastníčok a účastníkov projektu,  získanie novej inšpirácie, participácia na tvorbe umeleckého diela či zviditeľnenie našej práce mimo akademickej pôdy.  

Tento text je nielen informácia o našej práci, ale najmä pozvánka na predstavenie. Účasť na ňom je okrem inej motivácie aj vyjadrením záujmu o študentskú prácu. Verím, že hra osloví, inšpiruje, vyvolá záujem, možno pobúri, podnieti diskusiu...

 Lujza Urbancová

(O projekte aj o dátumoch konania predstavení si môžete prečítať na webovej stránke Bábkového divadla na Rázcestí: www.bdnr.sk. Informácia o projekte s účasťou študentiek odznela v spravodajstve televízie Hronka: http://www.hronka.tv/index.php?page=12-tyzden.)