Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Literárna exkurzia 06. – 07. 10. 2009