Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Literárna exkurzia 14. 9. – 19. 9. 2018

Za video ďakujeme Lucii Szabóovej.