Literárna exkurzia 2007

Literárna exkurzia

26. - 27. september 2007

 

O priebehu a atmosfére exkurzie informujú naše kolegyne aj prostredníctvom príspevku

pod názvom Literárna exkurzia alebo túry do literatúry, ktorý je uverejnený v Spravodajcovi UMB.