Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Literárna exkurzia 23. – 28. 9. 2013

Literárna exkurzia v akademickom roku 2013/2014 viedla po stopách J. Kollára v Mošovciach, K. Plicku v Blatnici, Bátoriovej a Tatrína v Čachticiach, Divadla u stolu v Brne, bývalého korunovačného mesta Remeš a hlavného mesta Paríž. Obrázky spomienok... (so súhlasom zúčastnených).

A bolo že nás veru aj počuť!