Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Literárna exkurzia 24. – 29. 09. 2012 časť 3.

Literárna exkurzia Slovensko - Narden - Paríž v pohyblivých obrázkoch s hudbou, slovom, humorom i nostalgiou (časť 3.). S dovolením autorky Hanah Fodorovej.