Literárna exkurzia 24. – 29. 09. 2012

Spojením síl dvoch katedier - KSJL a KRO - vznikol plán šesťdňovej literárnej exkurzie Slovensko - Naarden - Paríž. Cestu sme začali v dome pôsobenia slovenského Mičurina, vzdali sme hold Tete Ľudmile, vdychovali sme slávu slávnych a utrmácaných nočnou cestou nás s dôverou prijal Ján Amos Komenský. To nás už nezadržateľne čakalo mesto viacerých snov, obdivovaný i zavrhovaný Paríž...

Viac o exkurzii Slovensko - Naarden - Paríž očami študentky a účastníčky exkurzie Hany Fodorovej si môžete prečítať aj v Spravodajcovi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ročník 19, janurá - február 2013, číslo 3.