Literárna exkurzia 25. 9. – 30. 9. 2016

Posledné septembrové dni 2016 skupina 49 cestovateľov a cestovateliek strávila opäť v kolíske renesancie. Tentoraz sme sa vybrali do mesta Marca Pola, Antonia Vivaldiho či Casanovu. Naša niekoľkohodinová prechádzka bola lemovaná veľkolepými palácmi, chrámami a kanálmi. Očarilo nás Piazza di San Marco, Basilica di San Marco, Dóžov palác, Most vzdychov, ale aj oblúkový most Rialto ponad hlavný Canal Grande. Niektorí obdivovali krásy Benátok z výšky a iní sa previezli menej slávnou podobou gondoly – vaporettom.

Na omamnosť Benátok nadviazalo centrum etruskej civilizácie a mesto alabastru Volterra. Aj v dnešných časoch sme obdivovali neporušené etruské hradby a Piazza dei Priori – ústredné námestie mesta obklopené stredovekými budovami vrátane paláca z 13. storočia Palazzo dei Priori. Krásnou toskánskou prírodou a kľukatými cestičkami sme sa presunuli do cisterciánskeho opátstva v San Galgane a pokúsili sa vytiahnuť zo skaly toskánsky Excalibur. Poobede nás však zlákala zmrzlina v Siene, po nej aj námestie Piazza del Campo so 102 metrov vysokou vežou Torre del Mangia a neďaleká katedrála, Dóm v Siene, na ktorej sa pracovalo 600 rokov.

Prirodzene, nemohli sme obísť Collodi, mestečko z 11. storočia, kde svoje detstvo prežil Carlo Collodi, autor svetoznámych Pinocchiových dobrodružstiev, ale ani Luccu – mesto románskych kostolov a skrytých palácových záhrad. V podvečernej Pise sme obdivovali Campo dei Miracoli, srdce Pisy, s mramorovým románskym dómom a baptistériom – Krstiteľnicou sv. Jána, tiež šikmú, 58 metrov vysokú, románsku vežu Torre Pendente.

Potulky Toskánskom sme zakončili celodennou návštevou Florencie. Symbolom mesta je Brunelleschiho kupola Dómu, ktorá sa vypína nad mestským horizontom a vidieť ju už z diaľky. Naše kroky viedli aj do Casa di Dante a zažili sme ruch na Piazza della Signoria s kópiou sochy Michelangelovho Davida. Na ľavom brehu rieky Arno sa nachádza Palazzo Pitti, sídlo mnohých zaujímavých múzeí. Po ich prehliadke sme si mohli oddýchnuť v barokovom parku Giardino di Boboli. Neobišli sme ani galériu Uffizi, prechádzku po najslávnejšom talianskom moste Ponte Vecchio, symbole trvalej sily mesta. Večer sme si vychutnali spoločný pohľad na mesto z Piazzale Michelangelo.

Za fotografie a skvelú atmosféru ďakujeme účastníčkam a účastníkom. Tešíme sa na stretnutie o rok.

Martina Kubealaková

Autorkou videa je Lucia Szabóová.