Literárna exkurzia 28. – 29. 09. 2010

Zmienku o našom zastavení sa vo Veľkých Kršteňanoch nájdete aj TU (strana 4).
V tejto zostave si to už nezopakujeme, preto tohtoročný album bude skôr o emóciách a tvárach...