Literárna exkurzia 29. – 30. 09. 2009

Milý pedagogický dozor,

 teta u Kraska - na prvý pohľad láska,
otvorila ústa - vyšla z nich múdrosti spústa!
No a táto Blatnica - konečná to stanica,
fotky sú tu svetoznáme,
Plicku všetci radi máme!

 Je tu malá chybička (povedala Evička),
prehliadnuti sa to nedá,
ukecaný podpredseda!
K tomu vzduchu nulový prídel,
... ach, keby to Vojto videl!

 Ďakujeme.

 No a videjko:

"I cesta může být cíl..."

(alebo - keď prídeme o slová. Ďakujeme. ZHM)