C. Ébert-Zeminová a J. Zemina na pôde KSJL a KRO (2011)

Dňa 26. 9. 2011 sa na pôde KSJL a KRO uskutočnilo stretnutie s Dr. Catherine Ébert-Zeminovou a PhDr. Jaromírom Zeminom.

Autorka (1968) študovala na Filozofickej fakulte UK v Prahe, na univerzite v Paríži VII-Jussieu a na École normale supérieure, rue d´Ulm, pôsobí na Katedre francúzskeho jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity, venuje sa románovej tvorbe (Bludný kruh), literárnej vede (Textasis. Anagogie interpretačního vztahu), kritike francúzskej beletrie a prekladu odbornej a umeleckej literatúry.

Esejista a básnik (1930), absolvent dejín umenia a klasickej archeológie na Masarykovej univerzite v Brne, bývalý riaditeľ zbierky moderného umenia Národnej galérie v Prahe a hlavný kurátor zbierky zahraničnej maľby 19. a 20. storočia. Vyučoval dejiny umenia na katedrách scénografie a alternatívneho divadla DAMU.

Catherine Ébert-Zeminová predstavila svoju literárnovednú monografiu Textasis, prítomným osvetlila vlastné vnímanie analógie medzi čitateľom a literárnym textom a zároveň poukázala na kľúčové otázky možností interpretácie. Jaromír Zemina prezentoval súborne dielo Via artis, Via vitae, v ktorom sa zrkadlí jeho dlhoročný záujem o umenie, resp. kultúru. Obsiahly výber esejí o českom výtvarnom umení a umelcoch, ktorý spája spomienkový text. Kniha je doplnená kresbami, fotografiami, reprodukciami obrazov a úplnou bibliografiou autora.

 Zuzana BARIAKOVÁ
Martina KUBEALAKOVÁ