Hľadanie súčasnosti v slovenskej poézii a próze 21. storočia (2015)

Pri príležitosti Dní vedy 2015 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a v rámci cyklu podujatí Otázky a otázniky literárnej vedy sme 27. októbra 2015 na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty „hľadali súčasnosť" v próze a poézii 21. storočia s Ivanou Taranenkovou zo Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Michalom Jarešom z Akadémie vied Českej republiky v Prahe.

Hovorili sme o publikácii Hľadanie súčasnosti autorského kolektívu tvoreného Karolom Csibom, Michalom Jarešom, Radoslavom Passiom, Veronikou Rácovou, Ľubicou Schmarcovou a Ivanou Taranenkovou. Celou prednáškou sa prelínalo porovnávanie slovenskej literatúry a literárneho života v 90. rokoch 20. storočia a po roku 2000. Pri próze sa pozornosť sústredila napríklad na problém identít, autobiografické písanie, feministické texty, expatovskú prózu tematizujúcu dlhodobý pobyt v cudzine. V poézii je najväčší priestor venovaný experimentálnej línii, mystifikáciám a postkonceptualizmu, ale aj spirituálnej lyrike a satire. Hľadanie súčasnosti identifikuje mená ako J. Blažková, I. Dobrakovová, E. Farkašová, M. Ferenčuhová, E. J. Groch, M. Habaj, M. Haugová, E. Hlatký, T. Janovic, J. Juráňová, R. Jurolek, Z. Kepplová, V. Klimáček, U. Kovalyk, M. Krajňak, P. Krištúfek, P. Macsovszky, A. Ondrejková, D. Podracká, P. Rankov, J. Rozner, N. Ružičková, V. Šikulová, P. Šulej, T. Ulej, M. Zelinka, S. Žuchová.

Ivane Taranenkovej a Michalovi Jarešovi ďakujeme za sprístupnenie problematiky súčasnej slovenskej literatúry a podnetnú diskusiu.

Martina Kubealaková